Hàn Tử Cao và mối tình đồng tính làm khuynh đảo ngai vàng

Originally posted on Bachphong119's Blog:
Mỹ lệ đến mức cảm hóa được cả giặc cướp, Hàn Tử Cao khiến từ thiếu nữ thường dân đến công chúa si mê. Nhưng rốt cuộc, chàng lại vướng vào lưới tình của ông vua Trần Tây để rồi chết bi thảm… Hàn Tử Cao là người Sơn… Continue reading Hàn Tử Cao và mối tình đồng tính làm khuynh đảo ngai vàng

[Điểu đại hữu thí dụng] Chương 1

Originally posted on Padini:
Điểu đại hữu thí dụng (鸟大有屁用) Tác giả: Hắc Ám Chi Quang (黑暗之光) Dịch: Quick Translator, Vdict.com, Padini Chương 1 Mẹ kể rằng, khi tôi mới sinh, lúc thay tã, ông nội cứ véo cái JJ nhỏ của tôi mà nói: “JJ thằng nhỏ này to ghê thật đấy.”. Về sau, mấy… Continue reading [Điểu đại hữu thí dụng] Chương 1

Transforming kanji watches not so great for telling time, perfect for being awesome

With the advent of cellphones, wristwatches have become less and less common, meaning makers have had to get more and more creative capture the attention of customers. One perfect example is this Japanese watch company that has started selling watches that use transforming metal kanji characters to tell the time! Source: Transforming kanji watches not so great for telling … Continue reading Transforming kanji watches not so great for telling time, perfect for being awesome